Gå til innhold

2019/150 Fredrik Ottesen

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Fredrik Ottesen
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Konkurranseloven

Sammendrag

Saken gjelder klage på avslag om innsyn jf. konkurranseloven § 26.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:21.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet