Gå til innhold

2019/150 Fredrik Ottesen

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Fredrik Ottesen
Saksdokument:2019 0150 4 Klagenemndas Avgjørelse 704988 10 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Konkurranseloven

Sammendrag

Saken gjelder klage på avslag om innsyn jf. konkurranseloven § 26.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:21.02.2019
Avsluttet:25.10.2019
Status:Avgjort