Gå til innhold

2019/151 Telenor ASA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Telenor ASA
Saksdokument: 2019 151 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Konkurranseklagenemnda behandlet avslag på innsynsbegjæring i to dokumenter Konkurransetilsynet vurderte som organinterne, og som Konkurransetilsynet av denne grunn ikke oversendte klagenemnda som del av saksdokumentene i sak V2018-20 (Telenor-saken). Det gjelder notatet «Telenor:Prisingsstruktur» og notatet «Prisstrukturen i Tilleggsavtale 2.» Konkurranseklagenemnda tok ikke klagen til følge.
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 19.03.2019
Avsluttet: 15.04.2019
Status: Avgjort