Gå til innhold

2019/151 Telenor ASA

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Telenor ASA
Saksdokument:2019 151 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Konkurranseklagenemnda behandlet avslag på innsynsbegjæring i to dokumenter Konkurransetilsynet vurderte som organinterne, og som Konkurransetilsynet av denne grunn ikke oversendte klagenemnda som del av saksdokumentene i sak V2018-20 (Telenor-saken). Det gjelder notatet «Telenor:Prisingsstruktur» og notatet «Prisstrukturen i Tilleggsavtale 2.» Konkurranseklagenemnda tok ikke klagen til følge.
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:19.03.2019
Avsluttet:15.04.2019
Status:Avgjort