Gå til innhold

2019/34 Telenor AS/Telenor ASA

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Telenor AS/Telenor ASA
Saksdokument:Konkurranseklagenemndas Avgjørelse V03 2019 34 Publisert Versjon
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Misbruk av dominerende stiling
Regelverk:Konkurranseloven § 11

Sammendrag

Telenor AS/Telenor ASA har klaget på Konkurransetilsynets vedtak V2018-20 av 21. juni 2018. Saken er unntatt offentlighet ved Konkurranseklagenemndas behandling av saken jf. konkurranseloven § 26 første ledd.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:15.01.2019
Avsluttet:19.06.2019
Status:Avgjort