2019/34 Telenor AS/Telenor ASA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Telenor AS/Telenor ASA
Saksdokument: Konkurranseklagenemndas Avgjørelse V03 2019 34 Publisert Versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Misbruk av dominerende stiling
Regelverk: Konkurranseloven § 11

Sammendrag

Telenor AS/Telenor ASA har klaget på Konkurransetilsynets vedtak V2018-20 av 21. juni 2018. Saken er unntatt offentlighet ved Konkurranseklagenemndas behandling av saken jf. konkurranseloven § 26 første ledd.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 15.01.2019
Avsluttet: 19.06.2019
Status: Avgjort