Gå til innhold

2019/530 Fjord Line AS

Innklaget:
Klager:Fjord Line AS
Saksdokument:2019 0530 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Kravet tas til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Krav om dekning av sakskostnader i Konkurranseklagenemndas sak 2018/481, hvor nemnda delvis omgjorde Konkurransetilsynets avgjørelse om innsyn i diverse rapporter utarbeidet av Color Line AS.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:12.06.2019
Avsluttet:04.11.2019
Status:Avgjort