Gå til innhold

2019/530 Fjord Line AS

Innklaget:
Klager: Fjord Line AS
Saksdokument: 2019 0530 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Kravet tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Krav om dekning av sakskostnader i Konkurranseklagenemndas sak 2018/481, hvor nemnda delvis omgjorde Konkurransetilsynets avgjørelse om innsyn i diverse rapporter utarbeidet av Color Line AS.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 12.06.2019
Avsluttet: 04.11.2019
Status: Avgjort