Gå til innhold

2019/654 Prosafe SE og Floatel International Limited

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Prosafe SE og Floatel International Limited
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på avslag om partsinnsyn i diverse dokumenter i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av Prosafe SEs mulige oppkjøp av Floatel International Limited.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:08.11.2019
Avsluttet:15.01.2020
Status:Avgjort