Gå til innhold

2019/654 Prosafe SE og Floatel International Limited

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Prosafe SE og Floatel International Limited
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på avslag om partsinnsyn i diverse dokumenter i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av Prosafe SEs mulige oppkjøp av Floatel International Limited.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 08.11.2019
Avsluttet: 15.01.2020
Status: Avgjort