Gå til innhold

2020/576 O.N. Sunde A/S og Gjelsten Holding AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: O.N. Sunde A/S og Gjelsten Holding AS
Saksdokument: 2020 0576 3Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på avslag om partsinnsyn i diverse dokumenter i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av O.N. Sunde AS og Gjelsten Holding AS' mulige oppkjøp av Gresvig Retail Group AS mfl.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 30.06.2020
Avsluttet: 06.08.2020
Status: Avgjort