Gå til innhold

2020/648 Gjelsten Holding AS / O.N. Sunde A/S (Advokatfirmaet BAHR AS)

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Gjelsten Holding AS / O.N. Sunde A/S (Advokatfirmaet BAHR AS)
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på avslag om innsyn i diverse dokumenter knyttet til Konkurransetilsynets behandling av melding om foretakssammenslutning mellom Gjelsten Holding AS, O.N. Sunde A/S og deler av virksomheten i konkursboene etter Gresvig Retail Group AS og datterselskap
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 19.08.2020
Avsluttet: 11.09.2020
Status: Avgjort