Gå til innhold

2020/662 O.N Sunde AS/Gjelsten Holding AS

Innklaget:
Klager: O.N Sunde AS/Gjelsten Holding AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Kravet tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Krav om dekning av sakskostnader knyttet til sak 2020/576 - klage på avslag om innsyn i konkurransetilsynets organinterne notater - delvis medhold.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 26.08.2020
Avsluttet: 11.11.2020
Status: Avgjort