2020/683 Vygruppen AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Vygruppen AS
Saksdokument: Offentlig Versjon Vedtak Sak 2021 143
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Konkurranseloven

Sammendrag

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2020-15 – ileggelse av overtredelsesgebyr på 7,5 millioner kroner til Vygruppen AS for inngivelse av uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med melding om foretakssammenslutning.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 09.09.2020
Avsluttet: 12.02.2021
Status: Avgjort