Gå til innhold

2021/1198 St1 Norge AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: St1 Norge AS
Saksdokument: 2021 1198 6 Klagenemndas Avgjørelse Offl. Versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Konkurranseloven

Sammendrag

Klage på vedtak om gebyr for brudd på pålagt opplysningsplikt jf. konkurranseloven § 29 jf. § 24. Konkurranseklagenemnda tok ikke klagen til følge.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 02.08.2021
Avsluttet: 22.12.2021
Status: Avgjort