2021/1665 del 1 Ikke offentlig

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Ikke offentlig
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Konkurranseloven

Sammendrag

Vedtaket er unntatt offentlighet i medhold av konkurranseloven § 26.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 05.10.2021
Avsluttet: 29.06.2022
Status: Avgjort