Gå til innhold

2021/1712 Norgesgruppen ASA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Norgesgruppen ASA
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Konkurranseloven

Sammendrag

Klage på avslag om innsyn i dokumenter i Konkurranestilsynets sak 2020/68. Vedtaket er unntatt offentlighet i medhold av konkurranseloven § 26.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 13.10.2021
Avsluttet: 29.06.2022
Status: Avgjort