Gå til innhold

2021/789 Norgesgruppen ASA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Norgesgruppen ASA
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Klage på avslag om partsinnsyn i organinterne dokumenter. Vedtaket er unntatt offentlighet i medhold av konkurranseloven § 26.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 04.05.2021
Avsluttet: 13.12.2021
Status: Avgjort