2022/1031 Ikke offentlig

Innklaget:
Klager: Ikke offentlig
Saksdokument:
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 08.07.2022
Avsluttet: 17.11.2022
Status: Avgjort