2022/704 Coop Norge SA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Coop Norge SA
Saksdokument: Offentlig Versjon Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2022 704
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Konkurranseloven

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 26.04.2022
Avsluttet: 28.06.2022
Status: Avgjort