2022/917 Ikke offentlig

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Ikke offentlig
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Konkurranseloven

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 14.06.2022
Avsluttet: 13.10.2022
Status: Trukket