Gå til innhold

2022/917 Coop Norge SA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Coop Norge SA
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Konkurranseloven

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 14.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet