2023/10 Ikke offentlig

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Ikke offentlig
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), Konkurranseloven

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.01.2023
Avsluttet: 15.03.2023
Status: Avgjort