2023/1032 E24 Norges viktigste næringslivsavis AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: E24 Norges viktigste næringslivsavis AS
Saksdokument: ~ 2023 1032 2 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Konkurranseloven

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 13.11.2023
Avsluttet: 10.01.2024
Status: Avgjort