2023/1155 Bokbasen AS

Innklaget:
Klager: Bokbasen AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2023 1155 Offentlig Versjon
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 12.12.2023
Avsluttet: 29.05.2024
Status: Avgjort