2023/1164 Gyldendal ASA

Innklaget:
Klager: Gyldendal ASA
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2023 1164 Offentlig Versjon
Avgjørelse: Kravet tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 14.12.2023
Avsluttet: 29.05.2024
Status: Avgjort