2023/126 Plantasjen Norge AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Plantasjen Norge AS
Saksdokument: 2023 0126 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 21.02.2023
Avsluttet: 05.05.2023
Status: Avgjort