2023/130 Plantasjen Norge AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Plantasjen Norge AS
Saksdokument: 2023 0130 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 22.02.2023
Avsluttet: 19.04.2023
Status: Avgjort