2023/231 Ikke offentlig

Innklaget:
Klager: Ikke offentlig
Saksdokument:
Avgjørelse: Kravet tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Forvaltningsloven § 36

Sammendrag

Unntatt offentlighet, jf. konkurranseloven § 26.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 31.03.2023
Avsluttet: 09.05.2023
Status: Avgjort