2023/457 Bokbasen AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Bokbasen AS
Saksdokument: Vedtak Endelig
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Konkurransebegrensende samarbeid
Regelverk: Konkurranseloven § 10

Sammendrag

Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 26.05.2023
Avsluttet: 23.11.2023
Status: Avgjort