2021/2185 DNB Bank ASA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: DNB Bank ASA
Saksdokument: 2021 2185 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning
Regelverk: Konkurranseloven § 16

Sammendrag

Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 22.12.2021
Avsluttet: 16.03.2022
Status: Avgjort