2020/1004 Sprilt Event AS

Klager/part: Sprilt Event AS
Saksdokument: 2020 1004 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 17.12.2020
Avsluttet: 01.02.2021
Status: Avgjort