2020/977 Anvik Gård AS

Klager/part: Anvik Gård AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2020 977
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 01.12.2020
Avsluttet: 19.01.2021
Status: Avgjort