2020/993 Multimedia PC Jahnsen

Klager/part: Multimedia PC Jahnsen
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 993
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 21.12.2020
Avsluttet: 25.01.2021
Status: Avgjort