2022/0959 Hokland Artistformidling

Klager/part: Hokland Artistformidling
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0959
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 25.06.2022
Avsluttet: 05.12.2022
Status: Avgjort