2021/101 Scapin AS

Klager/part: Scapin AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse 2021/101
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 25.01.2021
Avsluttet: 16.03.2021
Status: Avgjort