2021/1055 Kirkenes event & artist AS

Klager/part: Kirkenes event & artist AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1055
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 18.06.2021
Avsluttet: 31.08.2021
Status: Avgjort