2021/1200 NiNi Beach AS

Klager/part: NiNi Beach AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1200
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 03.08.2021
Avsluttet: 02.11.2021
Status: Avgjort