2021/1269 Viva Bavaria AS

Klager/part: Viva Bavaria AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1269
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 16.08.2021
Avsluttet: 04.10.2021
Status: Avgjort