Gå til innhold

2021/1307 Hokland Artistformidling

Klager/part: Hokland Artistformidling
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 25.08.2021
Avsluttet: 04.10.2021
Status: Avgjort