2021/1308 Dialog Exe AS

Klager/part: Dialog Exe AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1308
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 25.08.2021
Avsluttet: 24.01.2022
Status: Avgjort