2021/1310 Dialog Exe AS

Klager/part: Dialog Exe AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1310
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 25.08.2021
Avsluttet: 24.01.2022
Status: Avgjort