Gå til innhold

2021/1315 Fram Kino AS

Klager/part: Fram Kino AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Saken avvises
Saken gjelder: Avvisning av klage
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 25.08.2021
Avsluttet: 20.09.2021
Status: Avgjort