2021/1351 Tre om Taube DA

Klager/part: Tre om Taube DA
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 27.08.2021
Avsluttet: 29.11.2021
Status: Avgjort