2021/1352 Amas Produksjon Lyd & Lys AS

Klager/part: Amas Produksjon Lyd & Lys AS
Saksdokument: 2021/1352 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 27.08.2021
Avsluttet: 29.11.2021
Status: Avgjort