Gå til innhold

2021/1434 Bryne kino

Klager/part: Bryne kino
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1434
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 09.09.2021
Avsluttet: 10.11.2021
Status: Avgjort