Gå til innhold

2021/1451 Yggdrasil Teater AS

Klager/part: Yggdrasil Teater AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1451 offentlig versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 10.09.2021
Avsluttet: 21.12.2021
Status: Avgjort