2021/1471 MusikalKollektivet AS

Klager/part: MusikalKollektivet AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 14.09.2021
Avsluttet: 29.11.2021
Status: Avgjort