2021/1494 Reis Deg Komikerklubb

Klager/part: Reis Deg Komikerklubb
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 16.09.2021
Avsluttet: 29.11.2021
Status: Avgjort