2021/151 Norsk ressursenter for klassisk musikk Nord-Audal KF

Klager/part: Norsk ressursenter for klassisk musikk Nord-Audal KF
Saksdokument: 2021 151 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 05.02.2021
Avsluttet: 03.05.2021
Status: Avgjort