2021/1607 Jan Johansen agenturer

Klager/part: Jan Johansen agenturer
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 1607
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 30.09.2021
Avsluttet: 21.03.2022
Status: Avgjort