2021/1672 Brilliance Live AS

Klager/part: Brilliance Live AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021/1672
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 07.10.2021
Avsluttet: 07.03.2022
Status: Avgjort