Gå til innhold

2021/1685 Foreningen Det Nye Teaterkompaniet

Klager/part: Foreningen Det Nye Teaterkompaniet
Saksdokument: Klagenemndas Vurdering 2021 1685
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 09.10.2021
Avsluttet: 25.04.2022
Status: Avgjort