Gå til innhold

2021/1720 Fjordane Musikkforum

Klager/part: Fjordane Musikkforum
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 1720
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 13.10.2021
Avsluttet: 20.06.2022
Status: Avgjort