Gå til innhold

2021/1892 Stegelholmen AS

Klager/part: Stegelholmen AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1892
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 15.10.2021
Avsluttet: 16.05.2022
Status: Avgjort