Gå til innhold

2021/1894 Helgeland Sinfonietta

Klager/part: Helgeland Sinfonietta
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1894
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 15.10.2021
Avsluttet: 23.05.2022
Status: Avgjort